Mötet

Kärnan in i varje projekt

När vi tar in uppdrag från våra kunder startar vi alltid med ett möte för att vi tillsammans ska se på vilka förväntningar som finns och sätta ambitionsnivån. Under detta stadie gör vi ett besök hos dig som kund, tar mått, får inspiration och skapar oss en bild av det önskade resultatet.  

Produktion

Från material till hantverk

I detta steg jobbar vi med att utifrån det material vi använder skapa ett unikt hantverk som lever upp till de uppsatta mål vi kommit överens om med dig som kund. Många utav våra uppdrag bygger vi på plats, men en stor del av arbetet sker även i vår verkstad där vi gör grovjobbet. 

Slutprodukt

Då alla bitar faller på plats

Detta steg är det bästa med vår bransch, och det är när alla pusselbitar faller på plats. Det är nu vi får leverera det önskade projektet. Installationen är även det viktigaste för både kunden och oss, eftersom det är då vi tillsammans kan granska och bedöma om projektet uppfyller uppsatta mål.