Information om cookies

Lagen

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 21 juli 2011, skall alla som besöker webbsidor informeras om att webbsidan använder sig av cookies, vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

Kort om cookies

En cookie (engelska för kaka) är en liten textfil som lagras på besökarens dator, antingen tidsbestämt på hårddisken eller bara i minnet, och innehåller textinformation. Cookies används för vissa funktioner som kan förbättra webbsidan för användaren eller kanske lagra information om användandet av sajten. Informationen kan vara både bokstäver och siffror men kopplas inte ihop med abonnemang eller person. Vi sparar ingen personlig information via cookies. En cookie kan inte heller starta program eller dylikt. För en mer utförlig information om cookies rekomenderar vi att man besöker Post- och telestyrelsens (PTS) sida om cookies.

Våra kakor

Våran cookie är en så kallad sessionscookie och heter 'PHPSESSID' och använd för att hålla reda på om besökaren är inloggad på publiceringsverktyget eller inte, den berör altså inte vanliga besökare. Under tiden besökaren är inne och surfar på vår webbsida skickas den här typen av cookie mellan besökarens dator och servern för att kunna hålla reda på vilken dator på internet som har loggat in eller inte.

Sessionscookies lagras inte permanent på besökarens dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare alternativt besöker en annan sida. Denna cookie kan bara läsas av våran server, det är alltså inte en så kallad "tredjepart cookie" som lagrar information om dina surfvanor. Vi har även en cookie som heter 'acceptcookies' som lagrar om du har accepterat cookies eller inte och den ligger kvar på din dator i 30 dagar, sen försvinner den såvida du inte besöker oss igen.

Acceptera eller vägra cookies

Varje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Vår webbsida påverkas inte av detta på annat sätt än att man får en uppmaning om att godkänna cookies, den stängs dock ner efter 30 sekunder.

Användarvillkor

Äganderätt

Expose Interiör AB äger rätt att göra ändringar i denna information löpande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på www.exposeinterior.se

Expose Interiör ABs logotyper ägs av Expose Interiör AB, alla andra logotyper och varunamn ägs av respektive ägare i sina länder alternativt internationellt, om ni vill använda bilder och annat material från vår hemsida för annat än ickekommersiellt redaktoriellt syfte så kontakta oss helst via mejl för eventuella tillstånd.

Vi kan ej och tar ej ansvar för innehåll på andra webbsidor som vi länkar till.